Current plugin version

Plugin IDSDK VersionPlugin VersionPlugin zip fileRelease Date
lucidworks.box3.0.02.0.0lucidworks.connector.box-2.0.0.zipNov 13, 2020
lucidworks.couchbase3.0.03.0.0lucidworks.connector.couchbase-3.0.0.zipNov 11, 2020
lucidworks.fs3.0.03.0.0lucidworks.connector.fs-3.0.0.zipNov 11, 2020
lucidworks.gcs3.0.02.0.0lucidworks.connector.gcs-2.0.0.zipNov 11, 2020
lucidworks.jdbc3.0.01.0.0lucidworks.connector.jdbc-1.0.0.zipNov 13, 2020
lucidworks.ldap3.0.02.0.0lucidworks.connector.ldap-2.0.0.zipOct 28, 2020
lucidworks.one-drive3.0.03.0.0lucidworks.connector.one-drive-3.0.0.zipNov 11, 2020
lucidworks.s33.0.01.0.0lucidworks.connector.s3-1.0.0.zipNov 11, 2020
lucidworks.sharepoint3.0.03.0.3lucidworks.connector.sharepoint-3.0.3.zipJan 14, 2021
lucidworks.sitecore3.0.03.0.1lucidworks.connector.sitecore-3.0.1.zipJan 26, 2021
lucidworks.smb3.0.01.0.0lucidworks.connector.smb-1.0.0.zipNov 11, 2020

Connector Plugin Standalone Jars (Remote connector client jar)

VersionJarRelease Date
5.3.3connector-plugin-standalone-5.3.3.jarFeb 12, 2021
5.3.2connector-plugin-standalone-5.3.2.jarFeb 12, 2021
5.3.1connector-plugin-standalone-5.3.1.jarFeb 12, 2021
5.3.0connector-plugin-standalone-5.3.0.jarNov 18, 2020

Previous plugin releases

lucidworks.box

SDK VersionPlugin VersionPlugin zip fileRelease Date
3.0.02.0.0lucidworks.connector.box-2.0.0.zipNov 13, 2020
2.0.31.1.0lucidworks.connector.box-1.1.0.zipSep 11, 2020
2.0.21.0.0lucidworks.connector.box-1.0.0.zipAug 14, 2020

lucidworks.couchbase

SDK VersionPlugin VersionPlugin zip fileRelease Date
3.0.03.0.0lucidworks.connector.couchbase-3.0.0.zipNov 11, 2020
2.0.22.0.1lucidworks.connector.couchbase-2.0.1.zipJul 28, 2020

lucidworks.fs

SDK VersionPlugin VersionPlugin zip fileRelease Date
3.0.03.0.0lucidworks.connector.fs-3.0.0.zipNov 11, 2020
2.0.22.0.2lucidworks.connector.fs-2.0.2.zipJul 27, 2020

lucidworks.gcs

SDK VersionPlugin VersionPlugin zip fileRelease Date
3.0.02.0.0lucidworks.connector.gcs-2.0.0.zipNov 11, 2020
2.0.11.0.0lucidworks.connector.gcs-1.0.0.zipJul 15, 2020

lucidworks.jdbc

SDK VersionPlugin VersionPlugin zip fileRelease Date
3.0.01.0.0lucidworks.connector.jdbc-1.0.0.zipNov 13, 2020

lucidworks.ldap

SDK VersionPlugin VersionPlugin zip fileRelease Date
3.0.02.0.0lucidworks.connector.ldap-2.0.0.zipOct 28, 2020
2.0.21.1.0lucidworks.connector.ldap-1.1.0.zipAug 19, 2020

lucidworks.one-drive

SDK VersionPlugin VersionPlugin zip fileRelease Date
3.0.03.0.0lucidworks.connector.one-drive-3.0.0.zipNov 11, 2020
2.0.22.0.3lucidworks.connector.one-drive-2.0.3.zipJul 27, 2020

lucidworks.s3

SDK VersionPlugin VersionPlugin zip fileRelease Date
3.0.01.0.0lucidworks.connector.s3-1.0.0.zipNov 11, 2020

lucidworks.sharepoint

SDK VersionPlugin VersionPlugin zip fileRelease Date
3.0.03.0.3lucidworks.connector.sharepoint-3.0.3.zipJan 14, 2021
3.0.03.0.1lucidworks.connector.sharepoint-3.0.1.zipDec 1, 2020
3.0.03.0.0lucidworks.connector.sharepoint-3.0.0.zipNov 11, 2020
2.0.32.2.3lucidworks.connector.sharepoint-2.2.3.zipDec 1, 2020
2.0.22.2.2lucidworks.connector.sharepoint-2.2.2.zipNov 2, 2020
2.0.22.2.1lucidworks.connector.sharepoint-2.2.1.zipSep 23, 2020
2.0.22.2.0lucidworks.connector.sharepoint-2.2.0.zipSep 11, 2020
2.0.22.1.0lucidworks.connector.sharepoint-2.1.0.zipAug 15, 2020

lucidworks.sitecore

SDK VersionPlugin VersionPlugin zip fileRelease Date
3.0.03.0.1lucidworks.connector.sitecore-3.0.1.zipJan 26, 2021
3.0.03.0.0lucidworks.connector.sitecore-3.0.0.zipNov 11, 2020
2.0.22.0.2lucidworks.connector.sitecore-2.0.2.zipAug 6, 2020

lucidworks.smb

SDK VersionPlugin VersionPlugin zip fileRelease Date
3.0.01.0.0lucidworks.connector.smb-1.0.0.zipNov 11, 2020