Current plugin version

Plugin IDSDK VersionPlugin VersionPlugin zip fileRelease Date
lucidworks.aem4.0.00.1.2lucidworks.connector.aem-1.2.0.zipMay 15, 2024
lucidworks.box4.0.02.1.0lucidworks.connector.box-2.1.0.zipApr 22, 2021
lucidworks.couchbase4.0.03.1.0lucidworks.connector.couchbase-3.1.0.zipApr 22, 2021
lucidworks.fs4.0.03.1.0lucidworks.connector.fs-3.1.0.zipApr 22, 2021
lucidworks.gcs4.0.02.1.0lucidworks.connector.gcs-2.1.0.zipApr 22, 2021
lucidworks.jdbc4.1.30.0.6lucidworks.connector.jdbc-2.6.1.zipApr 9, 2024
lucidworks.kaltura4.1.30.0.4lucidworks.connector.kaltura-1.3.0.zipNov 29, 2023
lucidworks.ldap-acls4.2.00.2.1lucidworks.connector.ldap-acls-2.1.0.zipApr 16, 2024
lucidworks.one-drive4.0.03.1.0lucidworks.connector.one-drive-3.1.0.zipApr 22, 2021
lucidworks.s34.0.01.3.0lucidworks.connector.s3-1.3.0.zipSep 21, 2022
lucidworks.sharepoint-optimized4.2.00.2.1lucidworks.connector.sharepoint-optimized-2.1.0.zipApr 16, 2024
lucidworks.sitecore4.0.03.1.0lucidworks.connector.sitecore-3.1.0.zipApr 22, 2021
lucidworks.slack4.0.01.0.0lucidworks.connector.slack-1.0.0.zipMay 3, 2021
lucidworks.smb4.0.01.1.2lucidworks.connector.smb-1.1.2.zipSep 21, 2022
lucidworks.web-v24.1.30.0.3lucidworks.connector.web-v2-1.3.0.zipMay 3, 2023

Connector Plugin Standalone Jars (Remote connector client jar)

VersionJarRelease Date
5.12.0connector-plugin-standalone-5.12.0.jarMar 18, 2024
5.11.0connector-plugin-standalone-5.11.0.jarJan 2, 2024
5.10.0connector-plugin-standalone-5.10.0.jarSep 20, 2023
5.9.3connector-plugin-standalone-5.9.3.jarFeb 21, 2024
5.9.2connector-plugin-standalone-5.9.2.jarDec 11, 2023
5.9.1connector-plugin-standalone-5.9.1.jarSep 1, 2023
5.9.0connector-plugin-standalone-5.9.0.jarJun 21, 2023
5.8.1connector-plugin-standalone-5.8.1.jarJun 8, 2023
5.8.0connector-plugin-standalone-5.8.0.jarMar 21, 2023
5.7.1connector-plugin-standalone-5.7.1.jarJan 26, 2023
5.7.0connector-plugin-standalone-5.7.0.jarDec 14, 2022
5.6.2connector-plugin-standalone-5.6.2.jarNov 10, 2022
5.6.1connector-plugin-standalone-5.6.1.jarSep 20, 2022
5.5.2connector-plugin-standalone-5.5.2.jarMay 31, 2022
5.5.1connector-plugin-standalone-5.5.1.jarApr 13, 2022
5.5.1-3connector-plugin-standalone-5.5.1-3.jarJul 25, 2023
5.5.1-2connector-plugin-standalone-5.5.1-2.jarJun 8, 2023
5.5.0connector-plugin-standalone-5.5.0.jarMar 21, 2022
5.4.4connector-plugin-standalone-5.4.4.jarDec 10, 2021
5.4.0connector-plugin-standalone-5.4.0.jarApr 23, 2021
5.3.3connector-plugin-standalone-5.3.3.jarFeb 12, 2021
5.3.2connector-plugin-standalone-5.3.2.jarFeb 12, 2021
5.3.1connector-plugin-standalone-5.3.1.jarFeb 12, 2021
5.3.0connector-plugin-standalone-5.3.0.jarNov 18, 2020

Previous plugin releases

lucidworks.aem

SDK VersionPlugin VersionPlugin zip fileRelease Date
4.0.00.1.2lucidworks.connector.aem-1.2.0.zipMay 15, 2024

lucidworks.box

SDK VersionPlugin VersionPlugin zip fileRelease Date
4.0.02.1.0lucidworks.connector.box-2.1.0.zipApr 22, 2021
3.0.02.0.0lucidworks.connector.box-2.0.0.zipNov 13, 2020
2.0.31.1.0lucidworks.connector.box-1.1.0.zipSep 11, 2020
2.0.21.0.0lucidworks.connector.box-1.0.0.zipAug 14, 2020

lucidworks.couchbase

SDK VersionPlugin VersionPlugin zip fileRelease Date
4.0.03.1.0lucidworks.connector.couchbase-3.1.0.zipApr 22, 2021
3.0.03.0.0lucidworks.connector.couchbase-3.0.0.zipNov 11, 2020
2.0.22.0.1lucidworks.connector.couchbase-2.0.1.zipJul 28, 2020

lucidworks.fs

SDK VersionPlugin VersionPlugin zip fileRelease Date
4.0.03.1.0lucidworks.connector.fs-3.1.0.zipApr 22, 2021
3.0.03.0.0lucidworks.connector.fs-3.0.0.zipNov 11, 2020
2.0.22.0.2lucidworks.connector.fs-2.0.2.zipJul 27, 2020

lucidworks.gcs

SDK VersionPlugin VersionPlugin zip fileRelease Date
4.0.02.1.0lucidworks.connector.gcs-2.1.0.zipApr 22, 2021
3.0.02.0.0lucidworks.connector.gcs-2.0.0.zipNov 11, 2020
2.0.11.0.0lucidworks.connector.gcs-1.0.0.zipJul 15, 2020

lucidworks.jdbc

SDK VersionPlugin VersionPlugin zip fileRelease Date
4.1.30.0.6lucidworks.connector.jdbc-2.6.1.zipApr 9, 2024
4.0.00.0.2lucidworks.connector.jdbc-2.0.0.zipApr 22, 2021
3.0.00.0.1lucidworks.connector.jdbc-1.0.0.zipNov 13, 2020

lucidworks.kaltura

SDK VersionPlugin VersionPlugin zip fileRelease Date
4.1.30.0.4lucidworks.connector.kaltura-1.3.0.zipNov 29, 2023

lucidworks.ldap-acls

SDK VersionPlugin VersionPlugin zip fileRelease Date
4.2.00.2.1lucidworks.connector.ldap-acls-2.1.0.zipApr 16, 2024
4.1.30.0.7lucidworks.connector.ldap-acls-1.5.1.zipJan 31, 2024
4.0.00.0.1lucidworks.connector.ldap-acls-1.0.0.zipAug 16, 2022

lucidworks.one-drive

SDK VersionPlugin VersionPlugin zip fileRelease Date
4.0.03.1.0lucidworks.connector.one-drive-3.1.0.zipApr 22, 2021
3.0.03.0.0lucidworks.connector.one-drive-3.0.0.zipNov 11, 2020
2.0.22.0.3lucidworks.connector.one-drive-2.0.3.zipJul 27, 2020

lucidworks.s3

SDK VersionPlugin VersionPlugin zip fileRelease Date
4.0.01.3.0lucidworks.connector.s3-1.3.0.zipSep 21, 2022
3.0.01.0.0lucidworks.connector.s3-1.0.0.zipNov 11, 2020

lucidworks.sharepoint-optimized

SDK VersionPlugin VersionPlugin zip fileRelease Date
4.2.00.2.1lucidworks.connector.sharepoint-optimized-2.1.0.zipApr 16, 2024
4.1.30.0.8lucidworks.connector.sharepoint-optimized-1.6.1.zipJan 31, 2024
4.0.00.0.1lucidworks.connector.sharepoint-optimized-1.0.0.zipAug 16, 2022

lucidworks.sitecore

SDK VersionPlugin VersionPlugin zip fileRelease Date
4.0.03.1.0lucidworks.connector.sitecore-3.1.0.zipApr 22, 2021
3.0.03.0.1lucidworks.connector.sitecore-3.0.1.zipJan 26, 2021
2.0.22.0.2lucidworks.connector.sitecore-2.0.2.zipAug 6, 2020

lucidworks.slack

SDK VersionPlugin VersionPlugin zip fileRelease Date
4.0.01.0.0lucidworks.connector.slack-1.0.0.zipMay 3, 2021

lucidworks.smb

SDK VersionPlugin VersionPlugin zip fileRelease Date
4.0.01.1.2lucidworks.connector.smb-1.1.2.zipSep 21, 2022
3.0.01.0.0lucidworks.connector.smb-1.0.0.zipNov 11, 2020

lucidworks.web-v2

SDK VersionPlugin VersionPlugin zip fileRelease Date
4.1.30.0.3lucidworks.connector.web-v2-1.3.0.zipMay 3, 2023
4.0.00.0.1lucidworks.connector.web-v2-1.0.0.zipSep 27, 2022